Skål för bokstavskonsten!

Ingrid Svenssons och Geith Forsbergs samtal i nya numret av Biblis har fått en adekvat rubrik. De höjda glasen avser närmare bestämt Karl-Erik Forsberg, som  skulle ha fyllt hundra år nu. Det ska firas på Berlingdagen den 15 maj, denna gång i Uppsala UB. Det finns starka skäl att ge uttryck för bokstavskonstens betydelse och…

Publicerat 6 april 2014

Perspektiv på arkiv

När Ingrid Svensson tillträdde som Biblisredaktör 2004 gav hon i programförklaringen (publicerad i Biblis 25) ett tydligt perspektiv på uppgiften: Biblis. Namnet förpliktigar. Sten G. Lindberg, Anders Ryberg, Björn Dal, Sture Åkerström och Gunilla Jonsson heter redaktörerna som med årsboken Biblis gav oss ett centralt och självklart bokhistoriskt och typografiskt referensverk. Efter sammanslagningen år 1997…

Publicerat 6 april 2014