Nyheter

KODEX – Boksläpp 26 oktober!Kodex: Boken i medeltidens Sverige

Föreningen Biblis bjuder in till boksläpp i samarbete med Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet

Tid: Onsdag 26 oktober 2022, kl. 17–19
Plats: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm
Gå in via stora entrén i loggian där det finns anvisning till Stora Sessionssalen en trappa upp

Kom och träffa bokens redaktör Jonas Nordin och flera av författarna och mingla över ett glas vin. – Boken kommer att finnas till salu till förmånligt pris.

Välkomna! – Fri entré, men föranmälan krävs till Biblis sekreterare: ulf.stromquist@kb.se

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären.
De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, över skriftsystemens och illustrationskonstens utveckling, till användning, utbyte och samlande av böcker i både handskrift och tryck.
Boken har tillkommit vid Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet och är en första fristående del i en planerad svensk bokhistoria i tre delar.

Kodex: Boken i medeltidens Sverige. Red. Jonas Nordin. 604 s. Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2022. ISBN 9789198580068 (print)
Boken ör CC-licensierad och kan fritt laddas ned här:
http://mediehistorisktarkiv.se/wp-content/uploads/2022/09/kodex_webb.pdf

Innehåll
Roger Andersson: Introduktion: Genrer, innehåll, språk • Jan Brunius: De medeltida bokfragmenten i Riksarkivet • Patrik Åström: Bokproduktionen – material och tekniker •
Lena Strid: Läs- och skrivkunnighet i det medeltida samhället • Elisabeth Göransson: Paleografi • Alessandro Palumbo: Medeltida runor i Sverige • Eva Lindgren Sandgren: Bokmåleri • Janken Myrdal: Figurativa bilder i medeltida handskrifter • 
Claes Gejrot: Medeltidens svenska skrivare och handel med handskrifter • Erika Kihlman: Kalendarier
 • Jonas Carlquist: Läsning och användning av böcker • 
Peter Ståhl: Diplom och kopieböcker
 • Ingela Hedström: Religiös litteratur • 
Karin Lagergren: Musikhandskrifter och musiknotation i medeltidens Sverige • Anders Winroth: Kanonisk rätt • 
Massimiliano Bampi: Lekmannahandskrifter – profan litteratur • 
Anders Piltz: Vetenskapliga texter
 • Jonas Nordin: Bibliotek och boksamlingar • 
Elin Andersson: Inkunabler