Kontakt

 

Föreningen Biblis

Föreningen Biblis är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för bokhistoria, bibliografi, förlags- och bokhandelshistoria, bokhantverk och samlande. Detta uppnås genom föredrag, studiebesök och genom utgivning av medlemstidskriften Biblis och andra publikationer. Föreningen Biblis är Kungliga bibliotekets vänförening.

 

Styrelse: Gunnel Furuland (ordförande och skattmästare), Per Cullhed (vice ordförande), Ulf Strömquist (sekreterare), Anita Ankarcrona, Peter Bodén, Jonas Ellerström, Antoinette Ramsay Herthelius, Lars Ilshammar, Ulf Jacobsen och Johan Melbi

 

Föreningen Biblis, Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm

E-post: ulf.stromquist@kb.se

Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner

Utges av Föreningen Biblis. Ansvarig utgivare: Gunnel Furuland

 

Redaktörer: Jonas Ellerström, jonas@ellerstroms.se och Ulf Jacobsen, 072-204 00 75, ulf.jacobsen@telia.com

Redaktionella rådgivare: Rikard Heberling, Kristina Lundblad, Glenn Sjökvist och Ulf Strömquist

Den som skickar material till Biblis anses medge elektronisk lagring och publicering

Utges med stöd från Statens kulturråd

ISSN 1403-3313

Prenumeration/medlemskap i föreningen

Prenumeration på tidskriften Biblis innebär automatiskt medlemskap i Föreningen Biblis. Medlemmarna får utöver tidskriften inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor

Avgift för enskild medlem 400 kr/år, familjeavgift 500 kr/år, studerandeavgift 200 kr/år

pg 55  43  03-8 bg 5221-2248