Kontakt

 

Föreningen Biblis

Föreningen Biblis är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för bokhistoria, bibliografi, förlags- och bokhandelshistoria, bokhantverk och samlande. Detta uppnås genom föredrag, studiebesök och genom utgivning av medlemstidskriften Biblis och andra publikationer. Föreningen Biblis är Kungliga bibliotekets vänförening.

 

Styrelse: Gunnel Furuland (ordförande och skattmästare), Per Cullhed (vice ordförande), Ulf Strömquist (sekreterare), Anita Ankarcrona, Peter Bodén, Jonas Ellerström, Karin Grönvall, Antoinette Ramsay Herthelius, Ulf Jacobsen och Lars Paulsrud

 

Föreningen Biblis, Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm

E-post: ulf.stromquist@kb.se

Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner

Utges av Föreningen Biblis. Ansvarig utgivare: Gunnel Furuland

 

Redaktör: Ulf Jacobsen, 072-204 00 75, ulf.jacobsen@telia.com

Redaktionella rådgivare: Jonas Ellerström, Gunnel Furuland, Rikard Heberling, Kristina Lundblad, Jonas Nordin, Glenn Sjökvist, Ulf Strömquist och Ingrid Svensson

Den som skickar material till Biblis anses medge elektronisk lagring och publicering

Utges med stöd från Statens kulturråd

ISSN 1403-3313

Prenumeration/medlemskap i föreningen

Prenumeration på tidskriften Biblis innebär automatiskt medlemskap i Föreningen Biblis. Medlemmarna får utöver tidskriften inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor.  I medlemsavgiften för 2021 ingår även Biblis 92 (Vintern 2020/21) och Biblis julgåva 2020 (gäller under tiden 24 januari–28 februari).

Avgift för enskild medlem 400 kr/år, familjeavgift 500 kr/år, studerandeavgift 200 kr/år

pg 55  43  03-8 bg 5221-2248