Kontakt

 

Föreningen Biblis

Föreningen Biblis är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för bokhistoria, bibliografi, förlags- och bokhandelshistoria, bokhantverk och samlande. Detta uppnås genom föredrag, studiebesök och genom utgivning av medlemstidskriften Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner och andra publikationer. Föreningen Biblis är Kungliga bibliotekets vänförening.

 

Styrelse: Jonas Nordin (ordförande), Ulf Jacobsen (skattmästare), Per Cullhed (vice ordförande), Ulf Strömquist (sekreterare), Rebecka Millhagen Adelswärd, Peter Bodén, Jonas Ellerström, Karin Grönvall (riksbibliotekarie, självskriven ledamot), Helena Hegardt, Arvid Jakobsson, Lars Paulsrud

 

Föreningen Biblis, Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm

E-post: ulf.stromquist@kb.se

Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner

Utges av Föreningen Biblis. Ansvarig utgivare: Jonas Nordin

 

Tf redaktör: Jonas Nordin, jonas.nordin@kultur.lu.se

Redaktionella rådgivare: Jonas Ellerström, Gunnel Furuland, Rikard Heberling, Ulf Jacobsen, Johan Laserna, Kristina Lundblad, Glenn Sjökvist, Ulf Strömquist och Ingrid Svensson

Den som skickar material till Biblis anses medge elektronisk lagring och publicering

Utges med stöd från Statens kulturråd

ISSN 1403-3313

Prenumeration/medlemskap i föreningen

Prenumeration på tidskriften Biblis innebär automatiskt medlemskap i Föreningen Biblis. Medlemmarna får utöver tidskriften inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor.

Avgift för enskild medlem 400 kr/år, familjeavgift 500 kr/år, studerandeavgift 200 kr/år

PlusGiro 55 43 03-8  Bankgiro 5221-2248  Swish 123 519 4303