Prenumerera och bli medlem

Välkommen till Biblis! Genom att prenumerera på Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner blir du samtidigt medlem i föreningen Biblis. Utöver tidskriften får du inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor. I medlemsavgiften för 2020 ingår även Biblis 88 (Vintern 2019/20) och Biblis julgåva 2019 (gäller under tiden 24 januari–28 februari).

 

Medlemsavgifter för 2020

Enskild medlem: 400 kr

Familj: 500 kr

Studerande: 200 kr


Jag vill prenumerera och bli medlem i Biblis:captcha