Prenumerera och bli medlem

Välkommen till Biblis! Genom att prenumerera på Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner blir du samtidigt medlem i föreningen Biblis. Utöver tidskriften får du inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor. Erbjudande under Stockholms bokmässa 11–12 mars 2023: 50% rabatt på nya prenumerationer!

Medlemsavgifter för 2023

Enskild medlem: 400 kr – 50% = 200 kr

Familj: 500 kr – 50% = 250 kr

Studerande: 200 kr – 50% = 100 kr


Jag vill prenumerera och bli medlem i Biblis:captcha