Prenumerera och bli medlem

Välkommen till Biblis! Genom att prenumerera på Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner blir du samtidigt medlem i föreningen Biblis. Utöver tidskriften får du inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor.

 

Medlemsavgifter för 2021

Enskild medlem: 400 kr

Familj: 500 kr

Studerande: 200 kr


Jag vill prenumerera och bli medlem i Biblis:captcha