Perspektiv på arkiv

När Ingrid Svensson tillträdde som Biblisredaktör 2004 gav hon i programförklaringen (publicerad i Biblis 25) ett tydligt perspektiv på uppgiften: Biblis. Namnet förpliktigar. Sten G. Lindberg, Anders Ryberg, Björn Dal, Sture Åkerström och Gunilla Jonsson heter redaktörerna som med årsboken Biblis gav oss ett centralt och självklart bokhistoriskt och typografiskt referensverk. Efter sammanslagningen år 1997…

Publicerat 6 april 2014