Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 91

Hösten 2020: Ett (typo)grafiskt mästerverk. Axel Törneman och Sigfrid Siwertz. Clas Tott och hans böcker

Innehåll

2–11 Ett (typo)grafiskt mästerverk
Bengt Jangfeldt

12–21 Upp ur glömskan. Om antikvariska inventeringar av kyrkliga boksamlingar
Martin Kjellgren

22–35 Axel Törneman och Sigfrid Siwertz
Adam Korpskog

36–41 Harald Gripes maskerad. Det gåtfulla omslaget till Tappa inte masken!
Martin Hellström med flera

42–59 Clas Tott och hans böcker. En gammal bokbandshistoria i tre avsnitt
Per. S. Ridderstad

60–69 Svensk bokmuseum. Till intet gagn
Kristina Lundblad

73–79 Nyheter & Noterat
Peter Ejewall om en träff på Ivar Conradson i Svensk Mediedatabas bas • Ingrid Svensson om Exemplar Auctoris • Jonas Ellerström besöker Antikvariat Lindqvist & Stark • NordNytt: Henrik Degerman om Helsingfors nya centrumbibliotek och Henrik Højgaard Sejerkilde om behovet av en ny skandinavisk bokhistoria