Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 80

Magdalena Gram om när Edvard Munch illustrerade August Strindberg

Innehåll

2–22 Edvard Munch illustrerar August Strindberg – Magdalena Gram

23–45 ‘Auktoriteterna i farten’. I. G. N. och den nationella typografin  – Rikard Heberling

46–57 Femtio nyanser av violett. Codex Aureus och purpurfärgen – Karin Forsberg

58–63 På opdagelse med Bonde-Practica – Per-Olof Johansson

64–73 De opublicerade banklogotyperna. Karl-Erik Forsbergs skisser för Skandinaviska Enskilda Bankens logotyp – Örjan Nordling

74–77 Om bibliotekariens egenskaper och åligganden. Tal hållet vid Sorbonne den 23 december 1780 – Jean-Baptiste Cotton des Houssayes

78–79 Nyheter & Noterat