Digitalt arkiv

Biblis 79

Om privata samlingar, digitala bibliotek och restaurering av äldre tryck

Innehåll

2–11 Arosenius brev, Ekelöfs dedikationer och Martinsons början. Om privata samlingar och digitala bibliotek – Dick Claésson

12–29 Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften – Mats Rohdin

30–37 Från Leonard Gustafssons bokbinderi

38–43 Fragment – handskrifter och tryckta – i Smålands museum – Michael Gullick

44–59 Restaurering och konservering av äldre tryck. Hur en bokkonservator fattar beslut om vård och behandling av den fysiska boken – Natasha Herman

60–63 Bibliografens bokhistoria – Per Cullhed om Wolfgang Undorfs From Gutenberg to Luther

Nyheter & Noterat
64–79 Jonas Ellerström om Björner Torssons och Karolina Westenhoffs Notiser om slumpen • Eva Nilsson Nylander om Agnieszka Backmans Handskriftens materialitet • NordNytt • Gunnel Hedberg om timmer och twitter • Britt Dahlström om Annemarie Selinkos Desirée: En drottnings roman