Digitalt arkiv

Biblis 78

Sommaren 2017: ett temanummer om boksamlande och boksamlare

Innehåll

2–10 Samlarna – Jakob Christensson

10–21 I en boksamlares ögon – Stenciler och linoleum. Form och bild i Metamorfos lyrikserie – Johan Mannerheim

22–28 Att göra slag i saken – Anita Ankarcrona

29–38 Vad vore livet utan böcker – Björn Dal

39–44 Dissertationssamlandets epok. Några kommentarer till en bok­ auktionskatalog – Erik Hamberg

45–49 Boksamlandet. Nytta, hobby eller diagnos? – Gunnar Broberg

50–58 Om exlibris – Jakob Christensson

59–63 Bokarkeologen – Peter Bodén

64–75 Carolina Rediviva i urval och utdrag. Ett montage till 200­-årsminnet av första spadtaget – Peter Ejewall

Nyheter & Noterat

76–79 Magdalena Gram om Sällskapet De 17: En inblick i de första 130 åren • NordNytt • Samtal med Peder Tamm