Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 85

Våren 2019: Edward Gibbon – historikern och böckerna, Ulrik och Thora Thersners planschverk Fordna och närvarande Sverige, Faddej Bulgarin i Stockholm 1838, Svenskt bokindustrimuseum

Innehåll

2–25 Edward Gibbon – historikern och böckerna
Jonas Nordin

26–45 “Att vara Konung och Fädernesland nyttig”. Om Ulrik och Thora Thersners planschverk Fordna och närvarande Sverige
Bo Lundström

46–55 Faddej Bulgarin i Stockholm 1838
Lars Kleberg

56–64 Svenskt bokindustrimuseum. En dröm täckt av damm
Kristina Lundblad

65–71 Om böckernas ordning i Uppsala universitetsbiblioteks första byggnad
Peter Sjökvist

72–75 Den universella bristen på respekt revisited
Joakim Pirinen

Nyheter & Noterat
76–79 Antoinette Ramsay Herthelius om Per Larsons Christopher Günther: Boktryckare Kalmar 1626–1635 • Carl Henrik Svenstedt om en krigens encyklopedi • NordNytt