Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 86

Sommaren 2019: Den danske bokkonstnären  Axel Salto, Charlotte Salomons livsverk, Band- och modeprakt

Innehåll

2–28 I en boksamlares ögon. Axel Saltos metamorfoser. Om en dansk bokkonstnär
Johan Mannerheim

29-47 Liv? eller Teater? Om Charlotte Salomons livsverk
Maria Modig

48–61 Band- och modeprakt
Ingrid Svensson

62–65 Karaktärer och mytgestalter. Om Harriet Löwenhjelms bilder
Jonas Ellerström

66–79 Nyheter & Noterat
Gunnel Furuland om Martin Kylhammars Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang • Ivo Holmqvist om Sonja Svenssons Barnavänner och skolkamrater: Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900 sedda mot en internationell bakgrund • Bo Carpelan och Gunnar Björling • Lapis lazuli i munnen • Om boken Balthazar Moretus and the Passion of Publishing • Sylvia Plaths debut • Boken och läsaren som konstnärligt motiv • NordNytt