Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 84

Vintern 2018/19: Aldus Manutius grekiska klassikerprojekt, Pierre Louÿs som boksamlare och litteraturforskare, 1806 års bibliotek i Konstakademien, Eyvind Johnsons tjugotal


Innehåll

2–17 I en boksamlares ögon – Grafisk form i en gammal bok och en typ på villovägar. Aldus 1497 och hans grekiska klassikerprojekt
Johan Mannerheim

18–21 Pierre Louÿs som boksamlare och litteraturforskare
Hillevi Hellberg

22–31 1806 års bibliotek i Konstakademien. Några grunddrag i dess tillkomsthistoria
Olof Kåhrström

32–43 Eyvind Johnsons pyrenéiska självrannsakan
Birgit Munkhammar

44–49 Var det Vinberg? Utvecklandet av en kommentar (på s. 1305 avseende s. 1304 i Bara genom breven till dig, vän!)
Magnus Bergh

50–54 ‘Frid på jorden’. Varför Selma Lagerlöfs julnovell förblivit okänd i Tyskland till nu
Diethild Plattner

55–67 En lång och brokig historia. Några axplock ur KB:s ämbetsarkiv
Anders Hedman

68–74 Skadade affischer säkerställs för framtida användare
Josefina Hård och Anders Zitting

Nyheter & Noterat
75–79 Ivo Holmqvist om Ola Gustafssons I Bråvalla bokskog – bibliofila exkursioner • NordNytt • Boken och läsaren som konstnärligt motiv