Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 83

Gesta Danorum – Saxo Grammaticus i händerna på bröderna Magnus, Berlingpriset 2018, En Masterclass i bokhantverk

Innehåll

2–9 Gesta Danorum med Olaus Magnus handskrivna notiser
Elin Andersson

10–14 Saxo Grammaticus i händerna på bröderna Magnus
Mats Malm

15–31 Tacktal vid mottagandet av Berlingpriset 2018
Peter Ström

32–45 En Masterclass i bokhantverk
Eva Ortmark

46–49 Georges Perec i KB:s handskriftsmagasin
Ingrid Svensson

50–55 Hedvig Ulrika De Geers stambok
Erik Hamberg

56–58 Om en friidrottare och bokkonstnär
Anders Björnsson

59–60 Vad har vi alla böcker till?
Johan Norberg

61–67 Tre Bernadotteska kvinnor och ett krig
Britt Dahlström

Nyheter & Noterat
68–79 Johan Svedjedal om Ragni Svenssons Caveforsavhandling • NordNytt • ATypI 2018 i Antwerpen • Kungliga biblioteket i ord och bild