Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 82

Gustav II Adolf i illustrerade flygblad 1630–1648/50, Henk Rispens – bokens textilkonstnär, Herbert Lindgrens formgivning av Jan Olof Olssons Chicago, Boktryckarfamiljen Estienne, Pressade växter i tryckta böcker

Innehåll

2–30 Den samtida bilden av Gustav II Adolf i illustrerade flygblad 1630–1648/50 – Tobias E. Hämmerle

31–45 Henk Rispens – bokens textilkonstnär – Gunnel Furuland

46–54 Om Jan Olof Olssons Chicago. En modern bok formgiven av Herbert Lindgren – Håkan Lindström

55–63 Hva en tittelside kan fortelle. Boktrykker-familien Estienne i 1500-tallets Frankrike – Johan Ellefsen

64–72 Pressade växter i tryckta böcker. Fynd av växtfragment i äldre samlingar – Helena Backman

Nyheter & Noterat

73–79 Per Stobaeus om Gråbrödernas diarium: Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm: Utgåva, översättning och faksimil av handskriften A 21 i Kungliga biblioteket • Maria Simonsen om Dansk bogdesign i det 20. århundrede av Henrik Højgaard Sejerkilde • NordNytt