Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 81

Svenska karibiska tidningar 1804–1828, Kungliga bibliotekets dekorationsmåleri, Formgivningsarbetet på Cavefors förlag, W.A. Dwiggins – typografins allkonstnär

Innehåll

2–25 Tryckort Gustavia. Svenska karibiska tidningar, statstryck och slaveri 1804–1828 – Fredrik Thomasson

26–41 Kungliga bibliotekets dekorationsmåleri. Gustaf Dahl och dekorationens rationalitet – Svante Helmbæk Tirén

42–47 Gnuggbokstäver och ljusbord. Samtal med Sune Nordgren om formgivningsarbetet på Cavefors förlag – Jonas Ellerström

48–55 En kavalkad av Caveforsböcker

56–59 Ryska revolutionen i Kungliga biblioteket – Johan Mannerheim

60–71 W. A. Dwiggins. Typografins allkonstnär

72–74 Något om Lars Gustafssons arkiv i Uppsala och den vackraste platsen i Västmanland – Peter Ejewall

Nyheter & Noterat
75–79 Remi Kick om Der Luthereffekt: 500 Jahre Protestantismus in der Welt • NordNytt • Edgar Allan Poe