Evenemang / Nyheter

Föredrag 23 april på KB: Kvinnors boksamlande i svenskt 1700-tal

Tid:  23 april kl. 17.30–18.30
Plats: Kungliga biblioteket, hörsalen
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!

Hedvig Ulrica De Geer och hennes böcker: En intellektuell kvinna på Lövstabruk

Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet

Hedvig Ulrica De Geer (g. Dohna, 1752–1812) umgicks i kretsarna kring Bellman, gjorde en omfattande avskriftssamling av hans dikter och var en intresserad boksamlare. I biblioteksbyggnaden på uppländska Lövstabruk finns 250 volymer ur hennes samling – upplysningslitteratur, reselitteratur, politik, populärvetenskap, romaner – och ytterligare ett antal böcker finns på annat håll. Det är ett tidstypiskt bibliotek, präglat av den gustavianska tidens lättsinne. Här kommer Hedvig Ulrica De Geer att porträtteras med utgångspunkt i hennes boksamling och litterära intressen.

Kvinnor och boksamlande i svenskt 1700-tal: Exemplen F. M. Janiçon och Maria Anna Warmholtz

Ann Öhrberg, professor em. vid Uppsala universitet

På godset Christineholm i Sörmland återfanns en av 1700-talets mer imponerande boksamlingar. Att biblioteket ägdes och samlats av den historieintresserade Carl Gustaf Warmholtz är väl känt och diskuterat i forskningen, men mindre belyst är den betydelse som kvinnorna i familjen spelade för biblioteket. I det här föredraget presenteras hustrun Françoise Marguerite Janiçons och dottern Maria Anna Warmoltz’, gift Schönströms, insatser för biblioteket och det framgår varför Janiçon fick epitetet ”Sveriges lärdaste fruntimmer”.

Arr: Riddarhuset och Biblis, Kungliga bibliotekets vänförening

lovstabruk-914x609.jpg