Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 103

Hösten 2023: Carl-Johan Malmberg om Flauberts Hjärtats fostran. Peter Ragnarsson om sina år med Jemsebymetoden

Innehåll

2–29 ‘Stora romaner härrör alla ur en besatthet som övervunnits’. Gustave Flauberts Hjärtats forstran och det mimetiska begäret
Carl-Johan Malmberg

30–78 Från autodidakt till trollkarlens lärling – mina år med Jemsebymetoden
Peter Ragnarsson

79 Nyheter & Noterat • Ylva Sommerland om Svensk Bokkonst 2022