Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 88

Vintern 2019/20: Telegram på lyxnivå, Att lära sig läsa och skriva, Jönköpings Litografiska, Samtal med Shaun Bythell, Gaberbochus Press

Innehåll

2–37 Telegram på lyxnivå
Magdalena Gram

38–52 I en boksamlares ögon – Att lära sig läsa och skriva
Johan Mannerheim

53–63 Jönköpings Litografiska
Gunnel Hedberg

64–67 Bokhandlarens bekännelser. Samtal med Shaun Bythell
Charlotta E. Lindell

68–73 With the compliments of Mr. Themerson. Böcker från Gaberbochus Press i Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Jonas Ellerström

71–79 Nyheter & Noterat
Ivo Holmqvist om Alexandra Borgs och Nina Ulmajas Strindbergs lilla röda: Boken om boken och typerna • NordNytt • Ny boklåda i London: The Second Shelf • A TypoGallery på Tomtebogatan