Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 87

Hösten 2019: Bauhausbücher. Mästare brevväxlar: Gudmund Nyström, Paul Standard och Hermann Zapf. Hans Söderbergs Tolkienbilder

Innehåll

2–19 Materiallära: Bauhausbücher
Rikard Heberling

20–51 Mästare brevväxlar. Gudmund Nyström, Paul Standard och Hermann Zapf
Ingrid Frostell Nyström

52–57 För 100 år sedan på Hotel Continental i Stockholm. Skivinspelningar på löpande band
Jan Olofsson, Ingela Utterström och Bengt Olof Ågetoft

58–65 Den osynlige omslagskonstnären. Om Hans Söderbergs Tolkienbilder
Jonas Ellerström

66–70 Brevfynd i Toscana
Eva Åhsberg Borromeo

71–79 Nyheter & Noterat
Ulf Strömquist om Björn Dals Naturforskare och naturaliehandlare • Gunnel Furuland om Paula Henriksons Litterär editionshistoria i Sverige under det långa 1800-talet • Elin Andersson om Allan Ranius Böcker och handskrifter vid Linköpings stiftsbibliotek • Ingrid Svensson besöker Helsingfors Bokmässa