Digitalt arkiv

Biblis 77

Våren 2017: Thomas Millroth och Tomas Lidman om konstnärsböcker

Innehåll

2–11 Skattjakten. Beda Dudíks sökande efter Mährens historia i Stockholm och Rom 1851–1853 – Emma Hagström Molin

12–23 Karl-Erik Forsberg – en måttfull klassiker – Magdalena Gram

24–37 Bokens rum – Thomas Millroth

38–49 Owe Gustafsons livres d’artistes, artists’ books, konstnärsböcker – Tomas Lidman

50–59 På spaning efter C. K. Moncrieff – Peter Stenson

60–66 Then Swenska Psalmeboken 1582. Avsnitt 2 · Det andra exemplaret – Otfried Czaika

67–79 Gunnel Furuland om Maria Simonsens avhandling Den skandinaviske encyklopædi • Gunilla Eldebro om boken om Valfrid Palmgren Munch-Pedersens liv och verk • Britt Dahlström om Nina Burtons Gutenberggalaxens nova