Digitalt arkiv

Biblis 76

Vintern 2016/17: Håkan Lindström om det nya lärandet och typografins utveckling 1470–1530

Innehåll

2–17 Det nya lärandet och typografins utveckling 1470–1530 – Håkan Lindström

18–24 Svensk tryckfrihet började för 250 år sedan med 1766 års TF – Johan Hirschfeldt

25–31 Qvinnan och kvinnan inom litteraturen: Något om våra första kvinnobibliografier – Olof Kåhrström

32–36 Förlaget Folket i Bild för bibliofiler: Konst och dikt i Ivar Öhmans antologier – Gunnel Furuland

37–42 Peter Mendelsund: Bokomslag

43–47 Shaftesbury på svenska: Moralisterna, Richard Hejll och översättandets konst – Karl Axelsson

48–54 Botanik i Åbo på 1600-talet: Elias Tillandz – Panu Turunen

55–57 Hjärna, trivium och natur – Mårten Rasch

58–64 Runor som blindskrift: Konstförvanten Carl Isaac Fahlgrén – Sten Gustavsson

65–79 Tomas Lappalainen recenserar Leoparden och Berättelser av Giuseppe Tomasi di Lampedusa · Anna Wolodarski recenserar Mellan evighet och vardag: Lunds domkyrkas martyrologium · NordNytt · Carina Broman rapporterar om snabel-a i gamla stilprovskataloger