Digitalt arkiv

Biblis 72

Vintern 2015/16: Förläggaren som producent och förmedlare ∙ Bibliografi ∙ Boksamlarens blick ∙ Bokcafét i Lund

Innehåll

2–11 Föreställningar om förlag. Gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till idag – Kristina Lundblad

12–31 Bokförhållanden – Gunilla Jonsson

32–41 Bibliografen Johan Axel Almquist – Olof Kåhrström

42–49 I en boksamlares ögon. Bernardo Tasso – Johan Mannerheim

50–61 Erik Gambys Bokgillet. Förlag och bokklubb för exklusiv litteratur – Gunnel Furuland

62–69 Bokcafét. Politisk och social mötesplats i 1970-talets röda Lund – Ragni Svensson

70–79 Tomas Lidman om Bengt Bergius Tal om läckerheter · Jonas Ellerström om Adolph Törneros brev och dagbokanteckningar kommenterade av Torkel Stålmarck · Ola Wihlke om Weimarrepublikens bokomslag · NordNytt · Antikvariat och deras lockande kataloger