Digitalt arkiv

Biblis 71

Hösten 2015: Om romanska handskrifter, Whittington Press, Susan Howe, och bokbränning

Innehåll

2–15 Några romanska handskrifter i Gunnar Tilanders samling på Kungl. biblioteket – Yvonne Olrog Hedvall

16–33 Whittington Press – Ulf Jacobsen

34–42 Arkivernes telepati. En introduktion til Susan Howes værk – Maria Jørgensen

43–47 Bokbränning – realpolitik eller rening? – Helen Hartelius

48–51 Münchhausens äventyr i katalogvärlden – Eva Abrahamsson

52–55 Finns det fortfarande riktiga författare i Sverige? – Carl Henrik Svenstedt

56–63 Typografin behöver sitt kollektiva minne! Almqvist & Wiksells sättningsregler från 1961 – Lars E. Pettersson

64–66 Firma Bäckmann & Stolpe · Band som förenar – Peter Ejewall

67–69 Färd i Fontaneland – Anders Björnsson

70–79 Jakob Christensson om Per Magnus Hebbes ”Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850” · Wolfgang Undorf om Lisa Skoghs ”Material Worlds: Queen Hedvig Eleonora as Collector and Patron of the Arts” · NordNytt · Boknotiser