Digitalt arkiv

Biblis 51

Upp ur hemliga förvaringsrum: Jonas Ellerström forskar bland Paul Anderssons efterlämnade papper.

 

Innehåll

2–17 Upp ur hemliga förvaringsrum. Om Paul Anderssons efterlämnade papper
Jonas Ellerström

18–29 Boktryckaren Wankijff och aktuarien Schmedeman. En privilegiestrid på 1600-talet
Gunilla Jonsson

30–39 Plinius världshistoria med Agricolas ägaranteckning. Ett fynd i Roggebibliotekets samlingar
Otfried Czaika

40–42 Fredrik Böök och Kate Bang. En brevväxling på KB
Svante Nordin

43–45 Biblioteket på Ericsberg
Jonas Nordin

46–52 Från nytta till nöje. Framväxten av ett släktbibliotek
Beata Losman och Gunnila Rooth

53–55 Uppväxt med bokälskare. Några betraktelser av ett boksamlarbarn
Ulla Rasch Andersson

56–63 Nyheter & Noterat: Gunnel Furuland om Kristina Lundblads Om betydelsen av böckers utseende; Magdalena Gram om Helena Strömquists ”Med coleurt omslag”: Färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787–1846; Johanna Fries Markiewicz om en restvärdesräddning i Stadsarkivet i Köln