Digitalt arkiv

Biblis 50

Specialnummer: Lagring ur ett bokhistoriskt och medialt perspektiv, konferensen 29–30 januari 2010, Kungliga biblioteket. – Genomgående illustrerat med pekhänder framtagna av Fredrik Andersson.

Innehåll

2–3 Inledning av Gunnar Sahlin

4–19 Medeltida manuskript, ädla älskare och vemodiga vikingar. Fornnordiska miljöer hos Ling, Nicander och Tegnér
Vera Johanterwage

21–28 Boken som kunnskapsformidler og salgsobjekt i tidlig nytid
Lis Byberg

30–35 Typografiska budskap, försvunna omslag och pärmar av olika ursprung
Anna Perälä

37–42 Finlands nationalbibliografi 1488–1800. Historia och nutid
Tuija Laine

44–51 En komplett samling av norske trykk? Pliktavleveringsloven i Norge 1815–1839
Anne Eidsfeldt

53–73 Det nordiske som palimpsest. Om hypotekst og hypertekst i Thomas Mores Utopia (1516)
Arne Apelseth

75–81 Migrering och forskningsfrågor
Mats Malm

83–88 Den digitale Holberg. Et dansk-norsk udgivelsesprojekt
Karen Skovgaard-Petersen

90–95 Bibliografi som boghistorie
Henrik Horstbøll