Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 101

Våren 2023: Lars Ilshammar om meningen med ett nationalbibliotek. Magnus Bergh om Proust på svenska (The Georg Svensson Lecture 2022)

Innehåll

2–11 Meningen med ett nationalbibliotek
Lars Ilshammar

12–25 Text eller ting – ska böcker läsas eller dyrkas?
David Gedin

26–57 Proust på svenska: The Georg Svensson Lecture 2022
Magnus Bergh

58–69 När liten blev mer. Bokförlaget Albas klassikerserie Albatross
Lennart Nyberg

70–79 Nyheter & Noterat • Magdalena Gram recenserar Folkbiblioteket av Dan Hallemar (text) och Bernt Leandersson (foto)  • Anders Björnsson om R. B. Russells Fifty Forgotten Books • Notiser