Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 94

Sommaren 2021: Johan Laserna om när tryckaren griper tillfället. Jonas Nordin om klosterbiblioteket i Vadstena. Per S. Ridderstad om ett par poeter på 1710-talet

Innehåll

2–33 När tryckaren griper tillfället. Tidigmodern experimentell typografi(k)
Johan Laserna

34–44 Hur stort var klosterbiblioteket i Vadstena?
Jonas Nordin

45–50 Ett par poeter på 1710-talet. En provenienshistoria i tre avsnitt
Per S. Ridderstad

51–61 Svenskt bokmuseum. ‘En påle i köttet’
Kristina Lundblad

62–67 S:ta Ragnhilds epitafium. Försvunnet och återfunnet
Elin Andersson

68–79 Nyheter & Noterat
Jonas Ellerström om Lawrence Ferlinghetti • Erik Andersson om de skelögda gåsögonen • Jakob Sjövall om ett nytt bokmuseum i Bryssel • Ivo Holmqvist om bokförläggaren i Sollentuna och hans granne nobelpristagaren • Per S. Ridderstad om en bibliografisk bomb [?] i raritetskammaren • Gunnel Furuland om Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid