Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 100

Vintern 2022/23: Olof Kåhrström om Per Hierta och hans referensbibliotek. Johan Laserna om några utgåvor av Willy Kyrklunds Mästaren Ma. Johan Mannerheim om ett ettbladstryck från 1689

Innehåll

2–19 Per Hierta och hans referensbibliotek
Olof Kåhrström

20–41 Mästarens skepnader. Om författare, texter, boktypografer och läsare apropå några utgåvor av Willy Kyrklunds Mästaren Ma
Johan Laserna

42–51 Malla, Sophie och Gerda. Materialitet och intimitet i kvinnors
dagböcker från 1822 till 1939
Gunnel Furuland

52–69 Filosofi och teater i krigstid – en resa i min skrivbordsstol till 1689
Johan Mannerheim

70–72 Gunstlingar
Anders Björnsson

73–79 Nyheter & Noterat • Jonas Nordin om Malcolm Walsbys L’imprimé en Europe occidentale, 1470–1680 • Henrik Højgaard Sejerkilde om en gåva till en boksamlare • Ingrid Svensson om utgivarens bästa vän