Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 99

Hösten 2022: Författares Bokmaskin 50 år. Om statyer av lärda män i bibliotek. Kulturpolitikens förhistoria. Typsnittet Sabon

Innehåll

2–9 Bokmaskinsvärlden
Jonas Ellerström

10–21 Om statyer av lärda män i bibliotek
Peter Sjökvist

22–39 Samhörighetens tempel. Ett bidrag till forskningen om kulturpolitikens förhistoria och de svenska folkbibliotekens etableringsperiod
Johan Sundeen

40–45 Anteckningar om flygbladet En kamrats ord (1906) och Kamporganisationens underjordiska tryckeri
Rikard Heberling

46–54 En kvanting träder i salen in
Magdalena Gram

55–65 Sabon: Tschichold & Hochuli (Corvus Works)

66–72 Rapport från ILAB:s kongress i Oxford 2022
Mats Petersson

73–79 Nyheter & Noterat • Gunnel Furuland om Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning och Framstegens halvsekel: 50 år av folkbiblioteksutveckling • Lisbeth Thorsén Carlberg om Rutger Macleans boksamling • Ylva Sommerland om Svensk Bokkonst 2021 • Om återutgivningen av Einar Håkanssons smädeskrift Folkets väl – Tidning för tro och fosterland (1906)