Digitalt arkiv

Biblis 74

Sommaren 2016: Karl Wåhlins minnesalbum · Dekadensens gula böcker · Konst och bild i kartans marginaler

Innehåll

2–21 Oförmodade möten. Karl Wåhlin, Wassily Kandinsky och Poul Bjerre – Magdalena Gram

22–29 Dekadensens gula böcker – Hillevi Hellberg

30–48 Kartan, konsten och bilden i marginalen – Bo Lundström

49–55 Ihopsamlade minnen från en konferens 1884 – Carina Broman

56–67 Svenska arbetarkvinnor reser utomlands. En studieresa till Moskva våren 1934 – Ylva Mannerheim

68–71 Spiralsymbolen – den mångfacetterade – Mårten Rasch

72–79 Nyheter & Noterat: Rolf Källman om Lars Björks avhandling ”How Reproductive is a Reproduction?” · NordNytt · Vem är Paul-Eric? · När gatan tog mediemakt