Digitalt arkiv

Biblis 63

Den norske formgivaren Leif Frimann Anisdahl i helfigur.

 

Innehåll

2–17 Leif Frimann Anisdahl. En norsk formgivare

18–27 En värld av kartor. Atlasverk och kartor i stormaktstidens Sverige
Charlotta Forss

28–39 Tilläggsblad till Sveriges tidningshistoria
Kalevi Lehtonen

40–61 Berlingpriset till Hans Cogne. ”Inte form för formens skull!”
Nina Ulmaja och Hans Cogne samtalar

62–67 Shaftesbury auf Deutsch. Estetik, Bildung och ett intresselöst intresse
Karl Axelsson

68–71 Strindberg är störst… i Rumänien!
Elena Balzamo

72–73 Upphittat – en katalog från Korkbolaget
Carina Broman

74–79 Nyheter & Noterat: Lars E. Pettersson om Christer Jonsons Bilden Bokstaven Boken; Bernhard Kempes skrivbord