Digitalt arkiv

Biblis 53

Att lägga Shakespeare tillrätta: Leif Thollander om några klassiker från femtio- och sextiotalen.

 

Innehåll

2–31 Att lägga Shakespeare till rätta. Några klassiker från femtio- och sextiotalen
Leif Thollander

32–49 Hjärta Smärta och Hall of Femmes
Ingrid Svensson


50–59 Carl Fredrik Hultenheim. Typografisk expert – formgivare – pedagog – exempelsamlare
Lars E. Pettersson

60–64 Möten med Carl Fredrik Hultenheim (1928–2010)
Magdalena Gram, Lars Laurentii, Dick Norberg, Leif Thollander, Per Werme, Ingrid Svensson

65  A Typographer’s Epilogue
Carl Fredrik Hultenheim

66–72  Biblioteken. Reportagen i Größte Denkwürdigkeiten der Welt 1685
Anna Lantz

73–75 Första sidan saknas. Willy Granqvists kvarlåtenskap
Magnus Ringgren

76–78 Stagneliuspussel. Till handskriftskultens historia
Paula Henrikson

79 Nyheter & Noterat