Digitalt arkiv / Nyheter

Biblis 104

Vintern 2023/24: Tema Schering Rosenhanes bibliotek: artiklar av Peter Gillgren, Henning Hansen, Per Widén, Peter Sjökvist och Outi Merisalo

Innehåll

4–9 ”Danad från sjelfva barndomen till samlare och ­ granskare”. Något om Schering Rosenhane d.y. (1754–1812)
Peter Gillgren

10–17 Schering Rosenhanes boksamling vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Henning Hansen

18–25 Att skapa en nationell historia åt medborgarna. De Jennings-Rosenhanska donationerna i sin kontext
Per Widén

26–33 Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård
Peter Sjökvist

34–41 Clas Ekeblad den yngres bibliotek på Stola
Outi Merisalo

42–59 ”Collijns tidskrift”. Något om Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsens tillkomst och senare öden
Olof Kåhrström

60–66 Olof Lagercrantz verk 1951–1975. Kommentar till en bibliografi
Stina Otterberg Engdahl

67–75 En dag i Quartier Latin
Per Cullhed

76–79 • Nyheter & Noterat • Anders Björnsson om Matti Klinge – flanör och grand seigneur • Henrik Højgaard Sejerkilde om danska bokbindare, i sju band! • Ivo Holmqvist om Lennart Mörkings Bokbindare och och bokbinderier i Lund under 1900-talet