Studiebesök i Strängnäs


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Onsdag den 16 oktober besöker vi Strängnäs. Vår guide är Elin Andersson som nyligen med Emil Stenback utgivit Böckerna i borgen: Ett halvsekel i Roggebiblioteket i Kungliga bibliotekets skriftserie. Vi samlas kl. 13 vid ingången till Strängnäs domkyrka. Där får vi se det intressanta domkyrkobiblioteket. Därefter en eftermiddagsfika på Café Grassagården, Kvarngatan 2 och dagen avslutas med ett besök i Roggebiblioteket kl. 15. Man tar sig till Strängnäs med tåg eller annat färdmedel. Föranmälan till gunnel.furuland@gmail.com senast 14 oktober.