Stockholms typografiska gille på Rönnells


Evenemangsdetaljer


Av alla grupperingar inom den fria eller tillämpade konsten, typografin inbegripen, som under den första halvdelen av 1900-talet tog form av en ’ring’, ’cirkel’, ’gille’ eller liknande är de flesta sedan länge skingrade eller så har de inkluderats i någon större organisation.

Ett undantag är Stockholms Typografiska Gille som fortfarande är verksamt, i stort sett i den form och anda som beslöts vid bildandet onsdagen den 7 december 1938.

Under eftermiddagen vid 80-årsfesten förra året drog Håkan Lindström igenom en del av vår historia i tal och bild. Det var ett uppskattat inslag men tiden var kort, berättelsen rusade och bilderna bara strömmade förbi varför önskemål om upprepning och fortsättning hördes och nu blir det av. Det blir mer från de första decennierna, om typografin i tiden, om ’den nya stilen’, och fler exempel på kallelser och deras form.

Gillet har även bjudit in medlemmarna i föreningen Biblis och självklart är även dina gäster välkomna. Väl mött! Pris 50 kronor, inklusive förfriskningar och snacks.

Anmälan sker via mail till vwidmark@yahoo.se. Betalning till gillets bankgiro nummer: 500-0070.