Måndag den 9 september kl. 17 anordnas ett studiebesök på Konstakademiens bibliotek, Fredsgatan 12. Max antal 20 personer och föranmälan till gunnel.furuland@gmail.com senast 6 september. Här tar vi en avgift på 50 kronor/person som vänligen insättes på plusgiro 55 43 03-8.