Lars Victor von Stedinks boksamling


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Biblis gör studiebesök i ett privat hem med intressant boksamling, nämligen hos Lars Victor von Stedingk, Burevägen 25 i Djursholm. OBS! adressen dit vi tar oss själva.

Lördagen den 15 september kl. 14 med begränsat antal deltagare till 20 personer.

Anmälan senast 12 september till gunilla.eldebro@kb.se