Biblis besöker Kungl. Skogs- och Lantbruksakamiens bibliotek


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Biblis medlemmar inbjuds att besöka Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

Måndag den 16 april kl. 18, Drottninggatan 95 B i Stockholm

Gratis inträde, men anmäl er gärna till gunilla.eldebro@kb.se

Varmt välkomna!