Berättelser från KB – Lantbruksdjuren i konst och litteratur


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

I barnkulturen skildras bondgårdens djur ofta som vänliga vänner eller mänskliga ställföreträdare. Men hur ser det ut i vuxenkulturen? Utifrån sin bok Zooësis: Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv (2019) reflekterar Amelie Björck över konstens och litteraturens kor och grisar i djurindustrins tidevarv. Kan konsten vara med och förändra den rådande, våldsamma relationen mellan djur och människa? – Hörsalen, Kungliga biblioteket